Rekolekcje

Potrzeba rozwoju wewnętrznego, zrozumienia wielu nurtujących zagadnień, stawianie czoła codziennym trudnościom to zagadnienia absorbujące czas i myśli. Poszukującym pogłębienia i odnowy wiary, odszukania zagubionej drogi lub duchowego umocnienia się na niej, niezawodną pomocą służą rekolekcje. Choć cel jest jeden, to sposoby różne. Dla jednych taką swoistą nawigacją może być udział w weekendowych dniach skupienia, dla drugich Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej, dla jeszcze innych kontemplacyjny weekend pustelniczy.

Weekendy pustelnicze

Sam Jezus, pomimo swojej Boskiej natury, udawał się w miejsca odosobnienia. Także w każdym z nas potrzeba wyciszenia się jest ogromna. Zwłaszcza przed istotnymi wydarzeniami, decyzjami, aby poukładać to, co wydaje się niepoukładane, wsłuchać się w siebie, pozwolić porwać się Panu Bogu. Pozwólmy Panu wyprowadzać się na pustynię, by mógł przemawiać do naszych serc (por. Oz.2,16). Na właśnie takiej pustyni, w ciszy adoracji, łatwiej rozeznać i doświadczyć działania Ducha Świętego.

Weekend pustelniczy jest przeżywany z dala od zgiełku, codziennych spraw, dając okazję do osobistej pogłębionej medytacji. W jego trakcie istnieje możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z ojcem posługującym. W zależności od ilości uczestników weekendu staramy się zapewnić całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Pielęgnując postawę milczenia, skupienia i samotności otwieramy się na to, co chce nam powiedzieć Pan Bóg.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2019

 • 15-17 marca
 • 12-14 kwietnia

 • 31 maja – 2 czerwca

 • 30 sierpnia – 1 września

 • 11-13 października

 • 13-15 grudnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Jak się dobrze modlić? Jak radzić sobie z trudnościami na modlitwie? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia w trakcie modlitwy? Dlaczego nie czujemy obecności Boga i jak sobie z tym radzić? Na te i wiele innych pytań odpowiada Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej.

Szkoła to cykl 4 etapów. W ciągu danego roku formacji uczestnicy pielęgnują osobistą modlitwę wewnętrzną, czytają sugerowane lektury karmelitańskie i odbywają 5-dniowe etapowe rekolekcje w milczeniu. Chcąc brać udział w kolejnym etapie, konieczne jest uczestnictwo w etapach go poprzedzających. Każdy rok formacji pogłębia rozumienie i daje silniejsze zakorzenienie w tradycji Karmelu.

 

Terminy

w roku 2019

 • 1-5 maja
 • 28 sierpnia – 1 września
 • 11-15 września

Weekendowe dni skupienia

Wiemy, że zderzenie naszych pragnień, oczekiwań i duchowych tęsknot z prozą życia bywa bardzo trudne. Jak odnaleźć siłę do pokonania tego, co nas przytłacza, lub nie daje możliwości rozwinięcia skrzydeł? Jak dobrze i mądrze przechodzić przez codzienne, często pozornie zwyczajne życie? Jak żyć głębią swego życiowego powołania? Jak przełamywać i przezwyciężać fałszywe obrazy Boga i siebie samego?

Weekendowe dni skupienia to okazja, by czerpiąc ze skarbca tradycji karmelitańskiej odpowiadać sobie również i na te pytania. Święci Karmelu prowadzą nas pewną drogą dzięki swojej życiowej mądrości. Ich droga do świętości może i nas motywować, umacniać, naprowadzać na właściwy kierunek. Tematy tych rekolekcji zazwyczaj mocno korespondują z okresem liturgicznym bądź zbliżającymi się uroczystościami.

 

Terminy

w roku 2019

 • 15-17 marca
 • 7-9 czerwca
 • 16-18 sierpnia
 • 6-8 grudnia
 • 13-15 grudnia
 • 20-22 grudnia

Rekolekcje kapłańskie

Tematy poruszane w trakcie trwania tych 3-dniowych rekolekcji dla duchowieństwa są inspirowane duchowością karmelitańską. Odbywają się one w sprzyjającym klimacie skupienia i milczenia. Termin tych rekolekcji, rozpoczynających się po Uroczystości Chrystusa Króla, został dobrany specjalnie tak, aby był jak najdogodniejszy dla kapłanów. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2019

 • 25-28 czerwca

 • 18-21 listopada

 • 25-28 listopada

13-15 grudnia
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 lutego

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Program rekolekcji w 2019 r.


4-6 stycznia
Warsztaty dla samorządowców
Zostałeś obdarowany zaufaniem. Nadaj Boży kształt swej misji. Spraw, aby ludzie czuli się przy tobie lepiej, by mogli z tobą współpracować dla dobra innych.

Prowadzi o. dr Bogdan Kocańda OFMConv

Uwaga! Zapisy mailowo na adres wspolnota@effatha.eu bądź telefonicznie – 787 121 676, 787 182 485 


8-10 lutego
Weekend pustelniczy
Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


8-10 marca
Gdzie jest Bóg, gdy cierpimy? Rekolekcje ze św. Elżbietą od Trójcy Świętej
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Michał Swarzyński OCD


15-17 marca
O gorliwości chrześcijańskiej. Rekolekcje ze św. Janem od Krzyża.
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


15-17 marca
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 lutego

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


5-7 kwietnia
Sprowadzając deszcz. Weekend z prorokiem Eliaszem.
W naszej epoce można byłoby doszukać się apokaliptycznej Izebel i poprawnych politycznie Achabów. Ty mimo to możesz być Eliaszem, który sprowadza obłok wylewający deszcz przemiany. Konferencje będą miały na celu obudzić w Tobie świadomość pragnienia bycia Eliaszem, a nie wieszczem współczesnych Baalów.

Prowadzi p. Debora Sianożęcka, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


12-14 kwietnia
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 lutego

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


1-5 maja
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest modlitwa wewnętrzna? Jak ją pielęgnować? Na co zwrócić uwagę, a czym się zbytnio nie zajmować? To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnego prowadzenia pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


1-5 maja
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Po roku praktykowania, a często i po dłuższym okresie, w czasie modlitwy pojawią się trudności, a z nimi niebezpieczeństwo zrezygnowania. Co robić? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej.

Prowadzi o. Jakub Przybylski OCD


31 maja – 2 czerwca
Warsztaty uzdrowienia wewnętrznego cz. I
Serce człowieka jest poranione i często wypełnione bólem. Jest w nim lęk, jest zamknięte na Boga, na innych ludzi, na życie. Przyczyn jest wiele: trudna przeszłość, z którą nie jesteśmy pojednani, ludzie którzy nas skrzywdzili, nasz osobisty grzech, nasze błędne decyzje, nasza niemoc, żeby zmienić ten stan rzeczy. Pan Jezus przyszedł, aby zbawić nasze rany, uzdrowić je, zamienić w rany „chwalebne”, podobnie do Jego ran. One stały się źródłem, z którego wypływa życie.

Prowadzi p. Krystyna Sobczyk


31 maja – 2 czerwca
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 lutego

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


7-9 czerwca
„Duch tchnięty w człowieka, Duch w Słowo tchnięty ”. Słowo Boże jest konstytutywne dla ludzkiego istnienia, dzięki niemu istniejemy. Czyni z nas istnienie natchnione, przez Słowo.
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Marian Zawada  OCD


25-28 czerwca
Słudzy Bożego miłosierdzia
Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. Stanisław Fudala OCD


16-18 sierpnia
Powiernik tajemnicy Boga samego. Rekolekcje o świętym Józefie 
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Grzegorz Irzyk OCD


28 sierpnia – 1 września
Wtajemniczenie w głębię modlitwy
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Różne stany i wydarzenia mogą pojawić się, gdy człowiek pomimo trudności w modlitwie postanawia być wierny i nie rezygnować. Pan Bóg będzie prowadził w głąb poprzez różne obszary „naszej” duszy. Zażyłość z Bogiem będzie się pogłębiać. Każdą relację należy delikatnie, lecz wytrwale pielęgnować. Jak dbać o postępującą przyjaźń z Bogiem? To jedno z zagadnień tego etapu.

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD


28 sierpnia – 1 września
Drogi kontemplacji
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej 
Nie wszystko podczas modlitwy zależy od nas. Z czasem zauważamy, że wręcz niewiele. Możemy dać swój czas, pragnienie i determinację. To wystarczy, by Bóg mógł mocno w naszym sercu zadziałać. Jak wyważyć swój wysiłek i zdanie się na Jego Łaskę? Jak zgodzić się na to, że nie musimy być działaczami na modlitwie? I co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji.

Prowadzi o. Bartłomiej Kucharski OCD


30 sierpnia – 1 września
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 lutego

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


11-15 września
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 1-5 maja

Prowadzi o. Dušan Hricko OCD


11-15 września
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 1-5 maja

Prowadzi o.  Paweł Urbańczyk OCD


11-13 października
W prawdzie i pokorze. Biblijno-terezjańska lektura Modlitwy Pańskiej.
Warsztaty biblijne

Prowadzi o. Andrzej Cekiera OCD


11-13 października
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 lutego

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


18-21 listopada
„Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, słudzy Pańscy” (Dn 3, 84-85)
Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. Benedykt Belgrau OCD


25-28 listopad
„Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, słudzy Pańscy” (Dn 3, 84-85)
Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. Benedykt Belgrau OCD


6-8 grudnia
„Windą, która ma wznieść mnie do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu!”. Istota małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


6-8 grudnia
Warsztaty uzdrowienia wewnętrznego cz. II
Patrz opis w terminie 31 maja – 2 czerwca

Prowadzi p. Krystyna Sobczyk


13-15 grudnia
„Światłość w ciemności”. Co zrobić by dobrze przeżyć trudne chwile?
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Krzysztof Górski OCD


13-15 grudnia
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 lutego

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


20-22 grudnia
O chrześcijańskim wypatrywaniu przychodzącego Pana 
Adwentowe dni skupienia

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


Formularz zgłoszeniowy

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

2 + 12 =