Rekolekcje

Potrzeba rozwoju wewnętrznego, zrozumienia wielu nurtujących zagadnień, stawianie czoła codziennym trudnościom to zagadnienia absorbujące czas i myśli. Poszukującym pogłębienia i odnowy wiary, odszukania zagubionej drogi lub duchowego umocnienia się na niej, niezawodną pomocą służą rekolekcje. Choć cel jest jeden, to sposoby różne. Dla jednych taką swoistą nawigacją może być udział w weekendowych dniach skupienia, dla drugich Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej, dla jeszcze innych kontemplacyjny weekend pustelniczy.

Weekendy pustelnicze

Sam Jezus, pomimo swojej Boskiej natury, często udawał się w miejsca odosobnienia, spędzając czas z Ojcem. Także w każdym z nas jest potrzeba wyciszenia się. Zwłaszcza przed istotnymi wydarzeniami, decyzjami, aby poukładać to, co wydaje się niepoukładane, wsłuchać się w siebie, pozwolić porwać się Panu Bogu. Pozwólmy Panu aby nas wyprowadzał na pustynię, by mógł przemawiać do naszych serc (por. Oz.2,16). Na takiej właśnie pustyni, w ciszy adoracji, łatwiej rozeznać i doświadczyć działania Ducha Świętego.

Żyjemy zagłuszani wrzaskiem współczesności, zmęczeni pustymi słowami i tempem wydarzeń. Weekend pustelniczy jest przeżywany z dala od zgiełku, codziennych spraw, dając okazję do osobistej pogłębionej medytacji. W jego trakcie istnieje możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z ojcem posługującym. W zależności od ilości uczestników weekendu staramy się zapewnić całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Pielęgnując postawę milczenia, skupienia i samotności otwieramy się na to, co chce nam powiedzieć Pan Bóg.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2021

 • 8-10 stycznia
 • 12-14 lutego
 • 9-11 kwietnia
 • 14-16 maja
 • 3-5 września
 • 1-3 października
 • 17-19 grudnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Jak się dobrze modlić? Jak radzić sobie z trudnościami na modlitwie? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia w trakcie modlitwy? Dlaczego nie czujemy obecności Boga i jak sobie z tym radzić? Na te i wiele innych pytań odpowiada Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej.

Szkoła to cykl 4 etapów. W ciągu danego roku formacji uczestnicy pielęgnują osobistą modlitwę wewnętrzną, czytają sugerowane lektury karmelitańskie i odbywają 5-dniowe etapowe rekolekcje w milczeniu. Chcąc brać udział w kolejnym etapie, konieczne jest uczestnictwo w etapach go poprzedzających. Każdy rok formacji pogłębia rozumienie i daje silniejsze zakorzenienie w tradycji Karmelu.

 

Terminy

w roku 2021

 • 16-20 czerwca
 • 25-29 sierpnia
 • 10-14 listopada

Weekendowe dni skupienia

Wiemy, że zderzenie naszych pragnień, oczekiwań i duchowych tęsknot z prozą życia bywa bardzo trudne. Jak odnaleźć siłę do pokonania tego, co nas przytłacza, lub nie daje możliwości rozwinięcia skrzydeł? Jak dobrze i mądrze przechodzić przez codzienne, często pozornie zwyczajne życie? Jak żyć głębią swego życiowego powołania? Jak przełamywać i przezwyciężać fałszywe obrazy Boga i siebie samego?

Weekendowe dni skupienia to okazja, by czerpiąc ze skarbca tradycji karmelitańskiej odpowiadać sobie również i na te pytania. Święci Karmelu prowadzą nas pewną drogą dzięki swojej życiowej mądrości. Ich droga do świętości może i nas motywować, umacniać, naprowadzać na właściwy kierunek. Tematy tych rekolekcji zazwyczaj mocno korespondują z okresem liturgicznym bądź zbliżającymi się uroczystościami.

 

Terminy

w roku 2021

 • 8-10 stycznia
 • 26-28 marca
 • 9-11 kwietnia
 • 28 kwietnia -2 maja
 • 14-16 maja
 • 3-5 września
 • 1-3 października
 • 10-12 grudnia
 • 17-19 grudnia

Rekolekcje kapłańskie

Tematy poruszane w trakcie trwania tych 3-dniowych rekolekcji dla duchowieństwa są inspirowane duchowością karmelitańską. Odbywają się one w sprzyjającym klimacie skupienia i milczenia. Termin tych rekolekcji, rozpoczynających się po Uroczystości Chrystusa Króla, został dobrany specjalnie tak, aby był jak najdogodniejszy dla kapłanów. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2021

 • 15-18 listopada
 • 22-25 listopada

Program rekolekcji w 2021 r.

 

8-10 stycznia
Bóg się nami nie męczy!
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Krzysztof Górski OCD


8-10 stycznia
Weekend Pustelniczy
Pustynia to nie tylko ikona oddalenia od wartkiego strumienia spraw. Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Milczenie pozwala człowiekowi powrócić do siebie. Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi lub rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


12-14 lutego
Weekend Pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 stycznia

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


26-28 marca
Żyć wolą Bożą na wzór św. Józefa
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Marcin Skowronek OCD


9-11 kwietnia
O ciele i duszy, które potrzebują miłosierdzia
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Bartłomiej Kolankiewicz OCD


9-11 kwietnia
Weekend Pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 stycznia

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


28 kwietnia-2 maja
Elementy duchowości pustyni w życiu chrześcijanina
Rekolekcje 5-dniowe

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


7-9 maja
Bóg się nami nie męczy!
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Krzysztof Górski OCD


14-16 maja
Szkoła Maryjna: Bosko-ludzkie oblicza Maryi i Jej Bosko-ludzkie relacje. Rekolekcje o braterstwie, przyjaźni, dziecięctwie duchowym
Żeby kogoś pokochać trzeba go poznać. Nawiązywanie relacji z Maryją opiera się na odkryciu kim Ona jest. W czasie tego weekendu będziemy odkrywali najważniejsze rysy Maryi, najgłębiej w Nią wpisane. Cel jest praktyczny -by nauczyć się rozwijać z Nią więzi braterskie, przyjacielskie i dziecięce.

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


14-16 maja
Weekend Pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 stycznia

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


21-23 maja
„Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15,4). Dni skupienia o modlitwie
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Benedykt Belgrau OCD


21-23 maja
Weekend Pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 stycznia

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


16-20 czerwca
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest modlitwa wewnętrzna? Jak ją rozwijać? Na co zwrócić uwagę, a czym się zbytnio nie zajmować? To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD 


16-20 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Po pewnym czasie praktykowania modlitwy mogą pojawić się trudności i pokusa jej porzucenia. Nie zawsze wywalczymy czas na nią. Co robić? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym i innym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej.

Prowadzi o. Jakub Przybylski OCD 


16-20 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Pan Bóg podtrzymuje duszę różnymi łaskami by wytrwała na modlitwie. Ale też przeprowadza ją przez pustynię, by więź z Nim się pogłębiła. Co czynić w tym czasie, by nie opóźniać lub nie zatrzymać się w drodze? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć prowadzący te rekolekcje.

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


16-20 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Nie wszystko podczas modlitwy zależy od nas. Z czasem zauważamy, że wręcz niewiele. Możemy dać swój czas, pragnienie i determinację. Ale to wystarczy, by Bóg mógł mocno w naszym sercu zadziałać. Jak wyważyć swój wysiłek, jak Bogu ustąpić miejsca i uczynić Go gospodarzem naszej modlitwy?Jak dotrzeć do bram modlitwy kontemplatywnej i jak zachować pokój w czasie kryzysu? Co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji.

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


25-29 sierpnia
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 16-20 czerwca

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


25-29 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 16-20 czerwca

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


25-29 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 16-20 czerwca

Prowadzi o. Wojciech Ciak OCD


25-29 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 16-20 czerwca

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


3-5 września
Od Adama i Ewy do nowego stworzenia. Biblijne zamyślenia nad przeznaczeniem człowieka
Rekolekcje biblijne

Prowadzi p. Danuta Piekarz, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


3-5 września
Weekend Pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 stycznia

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


1-3 października
„Windą, która mnie uniesie aż do Nieba, są twoje ramiona, o Jezu!” Fundamenty duchowej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


1-3 października
Weekend Pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 stycznia

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


10-14 listopada
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 16-20 czerwca

Prowadzi o. Dušan Hricko OCD


10-14 listopada
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 16-20 czerwca

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


10-14 listopada
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 16-20 czerwca

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD


10-14 listopada
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 16-20 czerwca

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


15-18 listopada
Z Krwi i mocy Eucharystii
Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


22-25 listopada
Z Krwi i mocy Eucharystii
Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


10-12 grudnia
Weekend ciszy i modlitwy ze św. Janem od Krzyża
Weekendowe dni skupienia

Prowadzi ks. Andrzej Muszala


17-19 grudnia
Szkoła Maryjna: Bosko-ludzkie oblicza Maryi i Jej Bosko-ludzkie relacje. Rekolekcje o braterstwie, przyjaźni, dziecięctwie duchowym
Patrz opis w terminie 14-16 maja

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


17-19 grudnia
Weekend Pustelniczy
Patrz opis w terminie 8-10 stycznia

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

15 + 5 =