Rekolekcje

Potrzeba rozwoju wewnętrznego, zrozumienia wielu nurtujących zagadnień, stawianie czoła codziennym trudnościom to zagadnienia absorbujące czas i myśli. Poszukującym pogłębienia i odnowy wiary, odszukania zagubionej drogi lub duchowego umocnienia się na niej, niezawodną pomocą służą rekolekcje. Choć cel jest jeden, to sposoby różne. Dla jednych taką swoistą nawigacją może być udział w weekendowych dniach skupienia, dla drugich Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej, dla jeszcze innych kontemplacyjny weekend pustelniczy.

Karmelitańskie Weekendy Pustelnicze

Sam Jezus, pomimo swojej Boskiej natury, często udawał się w miejsca odosobnienia, spędzając czas z Ojcem. Także w każdym z nas jest potrzeba wyciszenia się. Zwłaszcza przed istotnymi wydarzeniami, decyzjami, aby poukładać to, co wydaje się niepoukładane, wsłuchać się w siebie, pozwolić porwać się Panu Bogu. Pozwólmy Panu aby nas wyprowadzał na pustynię, by mógł przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Na takiej właśnie pustyni, w ciszy adoracji, łatwiej rozeznać i doświadczyć działania Ducha Świętego.

Żyjemy zagłuszani wrzaskiem współczesności, zmęczeni pustymi słowami i tempem wydarzeń. Karmelitański Weekend pustelniczy jest przeżywany z dala od zgiełku, codziennych spraw, dając okazję do osobistej pogłębionej medytacji. W jego trakcie istnieje możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z ojcem posługującym. W zależności od ilości uczestników weekendu staramy się zapewnić całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Pielęgnując postawę milczenia, skupienia i samotności otwieramy się na to, co chce nam powiedzieć Pan Bóg.

Dla osób chętnych podczas Karmelitańskich Weekendów Pustelniczych istnieje możliwość wysłuchania konferencji oraz uczestniczenia w modlitwie Liturgią Godzin.

 

Terminy

w roku 2022

 • 7-9 stycznia
 • 11-13 marca
 • 8-10 kwietnia
 • 27-29 maja
 • 30 września – 2 października
 • 28-30 października
 • 16-18 grudnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Jak się dobrze modlić? Jak radzić sobie z trudnościami na modlitwie? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia w trakcie modlitwy? Dlaczego nie czujemy obecności Boga i jak sobie z tym radzić? Na te i wiele innych pytań odpowiada Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej.

Szkoła to cykl 4 etapów. W ciągu danego roku formacji uczestnicy pielęgnują osobistą modlitwę wewnętrzną, czytają sugerowane lektury karmelitańskie i odbywają pięciodniowe etapowe rekolekcje w milczeniu. Chcąc brać udział w kolejnym etapie, konieczne jest uczestnictwo w etapach go poprzedzających. Każdy rok formacji pogłębia rozumienie i daje silniejsze zakorzenienie w tradycji Karmelu.

 

Terminy

w roku 2022

 • 15-19 czerwca
 • 24-28 sierpnia
 • 9-13 listopada

Weekendowe dni skupienia

Wiemy, że zderzenie naszych pragnień, oczekiwań i duchowych tęsknot z prozą życia bywa bardzo trudne. Jak odnaleźć siłę do pokonania tego, co nas przytłacza, lub nie daje możliwości rozwinięcia skrzydeł? Jak dobrze i mądrze przechodzić przez codzienne, często pozornie zwyczajne życie? Jak żyć głębią swego życiowego powołania? Jak przełamywać i przezwyciężać fałszywe obrazy Boga i siebie samego?

Weekendowe dni skupienia to okazja, by czerpiąc ze skarbca tradycji karmelitańskiej odpowiadać sobie również i na te pytania. Święci Karmelu prowadzą nas pewną drogą dzięki swojej życiowej mądrości. Ich droga do świętości może i nas motywować, umacniać, naprowadzać na właściwy kierunek. Tematy tych rekolekcji zazwyczaj mocno korespondują z okresem liturgicznym bądź zbliżającymi się uroczystościami.

 

Terminy

w roku 202

 • 7-9 stycznia
 • 11-13 marca
 • 8-10 kwietnia
 • 27-29 maja
 • 30 września – 2 października
 • 28-30 października
 • 16-18 grudnia

Rekolekcje kapłańskie

Tematy poruszane w trakcie trwania tych czterodniowych rekolekcji dla duchowieństwa są inspirowane duchowością karmelitańską. Odbywają się one w sprzyjającym klimacie skupienia i milczenia. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach.

Podczas tych rekolekcji kapłanom zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2022

 • 19-22 kwietnia
 • 21-24 listopada

 

Program rekolekcji w 2022 r.

 

7-9 stycznia
Jak owocnie przeżywać sakrament pokuty i pojednania?
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Weekend pustelniczy, przeżywany w ciszy i adoracji Najświętszego Sakramentu, jest okazją do przeżycia terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie jego trwania oferujemy możliwość skorzystania ze spowiedzi, rozmowy duszpasterskiej, modlitwy Liturgią Godzin oraz wysłuchania konferencji.

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


11-13 marca
Maryja – Człowiek Pasji
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 7-9 stycznia

Prowadzi o. Tomasz Gajewski OCD


8-10 kwietnia
W poszukiwaniu źródeł naszej nadziei
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 7-9 stycznia

Prowadzi br. Marcin Wojnicki OCD


19-22 kwietnia
„Zdążyłam powiedzieć tylko parę słów i zostałam nadzwyczajnie zrozumiana, […] ojciec Aleksy wyprowadził mnie z pełnym żaglem na fale ufności i miłości” 
Rekolekcje kapłańskie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Prowadzi o. Damian Sochacki OCD, przeor i kustosz Sanktuarium Świetego Józefa, Obrońcy Miasta Krakowa, ojciec duchowny dekanatu Kraków-Kazimierz


27-29 maja
„Od kosztowania świata do kosztowania Boga”. Droga św. Jana od Krzyża
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 7-9 stycznia

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


15-19 czerwca
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest tajemnica modlitwy? Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD 


15-19 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest modlitwa bez słów, modlitwa wnętrza, medytacja? Jak  w niej się rozgościć i o nią zawalczyć. Co wspiera naszą modlitwę? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym i innym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej.

Prowadzi br. Marcin Wojnicki OCD 


15-19 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Pan Bóg wyprowadza na  pustynie, uczy milczenia i samotności, podtrzymuje znużonych różnymi łaskami, by wytrwała na modlitwie. Co czynić w tym czasie, by nie zatrzymać się w drodze? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć prowadzący te rekolekcje.

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


15-19 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Jak dotrzeć do bram modlitwy kontemplatywnej? Jak Boga uczynić gospodarzem naszej modlitwy? Jak pozwolić Bogu oczyszczać nasze spojrzenie wiary i miłość, by mieć dostęp do Bożych tajemnic. Co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji.

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


24-28 sierpnia
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 15-19 czerwca

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD 


24-28 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 15-19 czerwca

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD 


24-28 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 15-19 czerwca

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


24-28 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 15-19 czerwca

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


30 września – 2 października
„Największa jest miłość” (1 Kor 13). Ścieżkami serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Pawła II
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 7-9 stycznia

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD


28-30 października 
Maryja – Człowiek Chwały
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 7-9 stycznia

Prowadzi o. Tomasz Gajewski OCD


9-13 listopada 
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 15-19 czerwca

Prowadzi o. Dušan Hricko OCD


9-13 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 15-19 czerwca

Prowadzi br. Marcin Wojnicki OCD 


9-13 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 15-19 czerwca

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


9-13 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 15-19 czerwca

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


21-24 listopada
„Zdążyłam powiedzieć tylko parę słów i zostałam nadzwyczajnie zrozumiana, […] ojciec Aleksy wyprowadził mnie z pełnym żaglem na fale ufności i miłości” 
Rekolekcje kapłańskie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Prowadzi o. Damian Sochacki OCD, przeor i kustosz Sanktuarium Świetego Józefa, Obrońcy Miasta Krakowa, ojciec duchowny dekanatu Kraków-Kazimierz


16-18 grudnia
„Oto jestem”. O wolności Boga i wolności człowieka
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 7-9 stycznia

Prowadzi br. Marcin Wojnicki OCD


 

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

4 + 15 =

PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA NIE ODŚWIEŻAJ STRONY I POCZEKAJ NA PODZIĘKOWANIE. GDYBY SIĘ NIE POJAWIŁO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 600 926 987