Rekolekcje

Potrzeba rozwoju wewnętrznego, zrozumienia wielu nurtujących zagadnień, stawianie czoła codziennym trudnościom to zagadnienia absorbujące czas i myśli. Poszukującym pogłębienia i odnowy wiary, odszukania zagubionej drogi lub duchowego umocnienia się na niej, niezawodną pomocą służą rekolekcje. Choć cel jest jeden, to sposoby różne. Dla jednych taką swoistą nawigacją może być udział w weekendowych dniach skupienia, dla drugich Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej, dla jeszcze innych kontemplacyjny weekend pustelniczy.

Weekendy pustelnicze

Sam Jezus, pomimo swojej Boskiej natury, udawał się w miejsca odosobnienia. Także w każdym z nas potrzeba wyciszenia się jest ogromna. Zwłaszcza przed istotnymi wydarzeniami, decyzjami, aby poukładać to, co wydaje się niepoukładane, wsłuchać się w siebie, pozwolić porwać się Panu Bogu. Pozwólmy Panu wyprowadzać się na pustynię, by mógł przemawiać do naszych serc (por. Oz.2,16). Na właśnie takiej pustyni, w ciszy adoracji, łatwiej rozeznać i doświadczyć działania Ducha Świętego.

Weekend pustelniczy jest przeżywany z dala od zgiełku, codziennych spraw, dając okazję do osobistej pogłębionej medytacji. W jego trakcie istnieje możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z ojcem posługującym. W zależności od ilości uczestników weekendu staramy się zapewnić całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Pielęgnując postawę milczenia, skupienia i samotności otwieramy się na to, co chce nam powiedzieć Pan Bóg.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2018

 • 5-7 stycznia
 • 2–4 lutego
 • 13–15 kwietnia
 • 22–24 czerwca
 • 7–9 września
 • 14–16 grudnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Jak się dobrze modlić? Jak radzić sobie z trudnościami na modlitwie? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia w trakcie modlitwy? Dlaczego nie czujemy obecności Boga i jak sobie z tym radzić? Na te i wiele innych pytań odpowiada Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej.

Szkoła to cykl 4 etapów. W ciągu danego roku formacji uczestnicy pielęgnują osobistą modlitwę wewnętrzną, czytają sugerowane lektury karmelitańskie i odbywają 5-dniowe etapowe rekolekcje w milczeniu. Chcąc brać udział w kolejnym etapie, konieczne jest uczestnictwo w etapach go poprzedzających. Każdy rok formacji pogłębia rozumienie i daje silniejsze zakorzenienie w tradycji Karmelu.

 

Terminy

w roku 2018

 • 30 maja – 3 czerwca
 • 22–26 sierpnia
 • 29 sierpnia – 2 września
 • 12–16 września

Weekendowe dni skupienia

Wiemy, że zderzenie naszych pragnień, oczekiwań i duchowych tęsknot z prozą życia bywa bardzo trudne. Jak odnaleźć siłę do pokonania tego, co nas przytłacza, lub nie daje możliwości rozwinięcia skrzydeł? Jak dobrze i mądrze przechodzić przez codzienne, często pozornie zwyczajne życie? Jak żyć głębią swego życiowego powołania? Jak przełamywać i przezwyciężać fałszywe obrazy Boga i siebie samego?

Weekendowe dni skupienia to okazja, by czerpiąc ze skarbca tradycji karmelitańskiej odpowiadać sobie również i na te pytania. Święci Karmelu prowadzą nas pewną drogą dzięki swojej życiowej mądrości. Ich droga do świętości może i nas motywować, umacniać, naprowadzać na właściwy kierunek. Tematy tych rekolekcji zazwyczaj mocno korespondują z okresem liturgicznym bądź zbliżającymi się uroczystościami.

 

Terminy

w roku 2018

 • 19-21 stycznia – dla seniorów 60+,
 • 26-28 stycznia – dla młodych,
 • 16-18 lutego – otwarte dla wszystkich,
 • 16-18 marca – otwarte dla wszystkich,
 • 6–8 kwietnia – otwarte dla wszystkich,
 • 18–20 maja   – otwarte dla wszystkich,
 • 18–19 sierpnia  – otwarte dla wszystkich,
 • 30 listopada – 2 grudnia  – otwarte dla wszystkich,
 • 7–9 grudnia   – otwarte dla wszystkich,

Rekolekcje kapłańskie

Tematy poruszane w trakcie trwania tych 3-dniowych rekolekcji dla duchowieństwa są inspirowane duchowością karmelitańską. Odbywają się one w sprzyjającym klimacie skupienia i milczenia. Termin tych rekolekcji, rozpoczynających się po Uroczystości Chrystusa Króla, został dobrany specjalnie tak, aby był jak najdogodniejszy dla kapłanów. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2018

 • 26–29 listopada

Program rekolekcji w 2018 r.


5-7 stycznia
Weekend pustelniczy
Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


12-14 stycznia
Kurs Estera
Warsztaty dla kobiet
Kurs Estera to szczególny czas przeznaczony wyłącznie dla kobiet, które pragną odkryć tożsamość umiłowanej córki Boga. Jest to też droga uzdrowienia wewnętrznego i okazja do pozostawienia trudnych wydarzeń z przeszłości związanych z raniącymi relacjami. Głównym celem tego czasu jest pomoc każdej kobiecie w odpowiedzi na fundamentalne pytanie: kim jestem?

Prowadzi Wspólnota Galilea, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Uwaga: zapisy przez www.galilea.pl albo tel. 790 261 390


19-21 stycznia
Na każdym etapie życia człowiek może być pomocny Bogu w zbawianiu świata
Dni skupienia dla seniorów 60+
Niezależnie od naszej sytuacji życiowej, wieku, stanu zdrowia i samopoczucia Pan Bóg nas potrzebuje. Naszą modlitwą, życiowym doświadczeniem i cichą ofiarą możemy być pomocni Bogu w zbawianiu świata. Wkraczając w jesień życia trzeba nam tak uczyć się kochać naszych bliźnich, „żeby wspominając nas, byli jak ci, którzy zimą wrócili do ciepłego domu, żeby myśląc o nas uśmiechali się do wspomnień z nami”.

Prowadzi o. Stefan Skórnóg OCD


26-28 stycznia
Szósty zmysł – o sztuce komunikacji z Bogiem
Dni skupienia dla młodych
Te dni pustyni z dala od codziennych zajęć i zmartwień to czas, podczas którego będziemy budzić w sobie „szósty zmysł” – wewnętrzne anteny, wrodzoną echolokację serca, która jest językiem kochającego Boga. To weekendowy kurs modlitwy wewnętrznej, najprostszej, najbardziej organicznej i sycącej formie spotkania „z Tym, o którym wiemy, że nas kocha” – jak pisała św. Teresa od Jezusa.

Prowadzą o. Damian Sochacki OCD i o. Jakub Przybylski OCD


2-4 lutego
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


16-18 lutego
Moje wielkopostne postanowienie – codzienna modlitwa obecności
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Od św. Teresy od Jezusa chcemy uczyć się kontemplacyjnej modlitwy trwania w oparciu o Jezusowe doświadczenie Ogrójca. Modlitewne wpatrywanie się w ostatnie dni i godziny ziemskiego życia Jezusa były dla św. Teresy od Jezusa niezmierzoną kopalnią łask. W Księdze Życia nasza Święta wyznaje wprost: „Szczególnie też bardzo lubiłam rozważać Jego modlitwy w Ogrójcu i chętnie Mu w niej towarzyszyłam.” (Ż 9,4).

Prowadzi o. Mariusz Wójtowicz OCD


9-11 marzec
Rekolekcje dla małżeństw
Ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza na rekolekcje dla małżeństw, w czasie których można pogłębić, odnowić albo nawet odbudować małżeńską więź. W czasie weekendu można doświadczyć dialogu, przezwyciężyć trudności we wzajemnej komunikacji, nauczyć się rozmawiać ze sobą. Spotkania te mają charakter rekolekcji zamkniętych, a przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się, bądź na nowo rozkwitła.

Prowadzi Krakowski Ośrodek Spotkań Małżeńskich, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Uwaga: zapisy mailowo – zgloszenia.krakow@spotkaniamalzenskie.pl albo tel. 731 765 410 (w godz. 18:00-22:00)


16-18 marzec
„Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz” (Mt 6,17) – o higienicznej ascezie słów kilka
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Chrześcijańska asceza dla św. Teresy od Jezusa, obok pokory i miłości bliźniego, to warunek konieczny do dobrego życia modlitwy. Życie w duchu wyrzeczenia, troska o ascezę serca to więcej niż jednorazowe odmówienie sobie kawy czy słodyczy podczas Wielkiego Postu. To trud walki o czystość serca, o miłość bezinteresowną i wolną od egoizmu. Jezus zachęca nas do podejmowania ascezy nie na pokaz, ale w maksymalnym ukryciu.

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


6-8 kwiecień
Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Papież Polak doskonale zrozumiał przesłanie św. Faustyny Kowalskiej. Był jednym z największych apostołów Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II nie tylko wytrwale nauczał tej drogi w licznych kazaniach, dokumentach i przemówieniach, ale sam nią ofiarnie kroczył. Każdy z nas jest domem, w którym miłosierny Jezus pragnie przybywać. Przez każdego z nas pragnie działać i wylewać zdroje Swego nieskończonego miłosierdzia.

Prowadzi o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD


13-15 kwiecień
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


18-20 maj
Jak przebudzić się w światłach Ognistej Gołębicy? – rekolekcje ze św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Przesypianie, przegapianie i duchowa nieprzytomność często pozbawia nas łaski. Mała Arabka pomaga nam zrozumieć, jak obudzić się w Duchu i wykorzystać potęgę Bożej miłości i światła, tak potrzebnych w świecie pełnym zamętu.

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


30 maj – 3 czerwiec
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest modlitwa wewnętrzna? Jak ją pielęgnować? Na co zwrócić uwagę, a czym się zbytnio nie zajmować? To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnego prowadzenia pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


15-17 czerwiec
Weekend ojcostwa
Dni skupienia dla mężczyzn z elementami aktywnymi
Bycie ojcem to wyzwanie i zadanie. Ojcostwo ma swoje źródło w Ojcu niebieskim. Jak – jako ludzie – możemy być obrazem Ojca Niebieskiego? Jak kształtować nasze dzieci? Jak nie zagubić Bożego podobieństwa, by nasze potomstwo wzrastało w relacji do Ojca w Niebie?

Prowadzi Wspólnota Mężczyzn Świętego Józefa, towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Uwaga: zapisy przez www.mezczyzni.net


22-24 czerwiec
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


17-19 sierpień
„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24)
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Św. Józef uczy nas wrażliwości na działanie Boga. Dzięki swojej przejrzystości serca był w stanie odczytać każde najmniejsze skinięcie Boga, najsłabszy podmuch Jego Ducha. Józef uczy nas, jak godzić się na to, by Bóg wkraczał w nasze życie i wywracał wszystko do góry nogami. W tematykę rekolekcji doskonale wpisuje się klimat miejsca, czyli karmelitański klasztor oraz Sanktuarium z cudownym obrazem tego Wielkiego Patrona.

Prowadzi o. Grzegorz Irzyk OCD


22-26 sierpień
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Po roku praktykowania, a często i po dłuższym okresie, w czasie modlitwy pojawią się trudności, a z nimi niebezpieczeństwo zrezygnowania. Co robić? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej.

Prowadzi o. Paweł Urbańczyk OCD


22-26 sierpień
Wtajemniczenie w głębię modlitwy
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Różne stany i wydarzenia mogą pojawić się, gdy człowiek pomimo trudności w modlitwie postanawia być wierny i nie rezygnować. Pan Bóg będzie prowadził w głąb poprzez różne obszary „naszej” duszy. Zażyłość z Bogiem będzie się pogłębiać. Każdą relację należy delikatnie, lecz wytrwale pielęgnować. Jak dbać o postępującą przyjaźń z Bogiem? To jedno z zagadnień tego etapu.

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD


22-26 sierpień
Drogi kontemplacji
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Nie wszystko podczas modlitwy zależy od nas. Z czasem zauważamy, że wręcz niewiele. Możemy dać swój czas, pragnienie i determinację. To wystarczy, by Bóg mógł mocno w naszym sercu zadziałać. Jak wyważyć swój wysiłek i zdanie się na Jego Łaskę? Jak zgodzić się na to, że nie musimy być działaczami na modlitwie? I co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji.

Prowadzi o. Bartłomiej Kucharski OCD


29 sierpień – 2 wrzesień
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 22-26 sierpień

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


7-9 wrzesień
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


12-16 wrzesień
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 30 maj – 3 czerwiec

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


26-29 listopad
Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, aby byli z Nim osobiście, bezinteresownie, w darmowej kontemplacji i miłości
Rekolekcje dla kapłanów
Jezus przywołał uczniów i zaprosił ich, aby byli z Nim, darmowo, bezinteresownie, osobiście. Rekolekcje kapłańskie to święty czas, w którym pragniemy w głębokim milczeniu serca i ciała spotykać Jezusa twarzą w twarz, serce przy sercu. Te dni są czasem poszukiwania i odnajdywania życiowej odpowiedzi na pytanie: co oznacza dla kapłana bardziej być z Jezusem niż dla Niego pracować?

Prowadzi o. Serafin M. Tyszko OCD


30 listopad – 2 grudzień
„Sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój…”. Jak pogłębiać przyjaźń Bogiem w szkole św. Jana od Krzyża?
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Adwent to czas, który służy przygotowaniu naszego wnętrza na przyjście Chrystusa. Ten szczególny okres w roku liturgicznym to zachęta do porzucenia tego, co stare i otwarcia się na nowość i świeżość zaskakującego Boga. Wraz ze św. Janem od Krzyża postaramy uczyć się nowości, głębi i prostoty tej wyjątkowej relacji z naszym Panem, by On mógł w odmieniony już sposób narodzić się w naszych sercach i codziennym życiu.

Prowadzi o. Grzegorz Tyma OCD


7-9 grudzień
Zagrożenia duchowe i ich przezwyciężanie. Z doświadczenia posługi egzorcysty
Dni skupienia otwarte dla wszystkich
Omówione będą różne pułapki, które zastawia na nas zły duch, które zagrażają naszej wierze, nadziei i miłości. O nie toczy się walka, którą pragniemy mężnie podjąć na wzór Maryi Niepokalanie Poczętej. W czasie tych dni skupienia będzie także możliwość modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne.

Prowadzi o. dr Bogdan Kocańda OFMConv


14-16 grudzień
Weekend pustelniczy
Patrz opis w terminie 5-7 styczeń

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego


 

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

2 + 2 =