Regulamin naszego domu

 1. Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych w Wadowicach przeznaczony jest dla osób szukających modlitwy, skupienia i wypoczynku. Wszyscy Goście proszeni są o troszczenie się o jego odpowiednią atmosferę, nie traktowanie go jak zwykłego hotelu oraz respektowanie panujących w nim zasad.
 2. Z naszego Domu mogą korzystać grupy zorganizowane, a także osoby indywidualne. Osoba odpowiedzialna za grupę odpowiada za swoich podopiecznych.
 3. Po przyjeździe Goście zobowiązani są dokonać meldunku w recepcji i okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 4. Doba hotelowa trwa od 16:00 do 10:00. Zgłoszenie przedłużenia pobytu powinno nastąpić możliwie najszybciej. W przypadku braku wolnych miejsc, pobyt może nie zostać przedłużony.
 5. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00.
 6. Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązują Standardy Ochrony Dzieci i Osób Bezbronnych, z którymi każdy przybywający do Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach ma obowiązek przed przyjazdem się zapoznać.
 7. Standardy Ochrony Dzieci i Osób Bezbronnych są dostępne na stronie internetowej Domu Rekolekcyjnego www.domrekolekcyjny.pl oraz na recepcji Domu Rekolekcyjnego.
 8. Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje zakaz hałasowania, picia alkoholu i używania środków odurzających. Papierosy wolno palić na tarasie, bądź na zewnątrz budynku. W pokojach znajdują się czujniki pożarowe reagujące na dym oraz uruchamiające syreny alarmowe.
 9. Przygotowywanie i spożywanie posiłków oraz napojów gorących odbywa się wyłącznie na jadalni oraz w wyznaczonych kawiarenkach. W pokojach zabronione jest używanie grzałek, żelazek itp.
 10. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich winy, z winy ich podopiecznych oraz odwiedzających ich gości.
 11. Zauważone usterki należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy i opiekunom Domu Rekolekcyjnego.
 12. Pokój nie może być udostępniany osobom trzecim.
 13. Opuszczając pokój Goście powinni go każdorazowo zamykać na klucz oraz wyłączyć oświetlenie. Klucz od pokoju jest jednocześnie kluczem otwierającym drzwi główne budynku.
 14. Przed wyjazdem klucze należy pozostawić na recepcji. Koszt zgubionego klucza wynosi 100zł.
 15. Za rzeczy zagubione oraz pozostawione Dom nie odpowiada. Rzeczy odnalezione będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, po czym oddane na cele dobroczynne.
 16. Parkingi dla Gości Domu Rekolekcyjnego są bezpłatne i niestrzeżone.
 17. Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt.
 18. Nasz Dom może skrócić pobyt lub odmówić przyjęcia Gości, którzy rażąco naruszyli jego regulamin.
 19. Kontakt z opiekunami Domu jest możliwy przy recepcji bądź telefonicznie pod numerem 600 926 987.