Rekolekcje

Potrzeba rozwoju wewnętrznego, zrozumienia wielu nurtujących zagadnień, stawianie czoła codziennym trudnościom to zagadnienia absorbujące czas i myśli. Poszukującym pogłębienia i odnowy wiary, odszukania zagubionej drogi lub duchowego umocnienia się na niej, niezawodną pomocą służą rekolekcje. Choć cel jest jeden, to sposoby różne. Dla jednych taką swoistą nawigacją może być szczególny czas pustelniczy, a dla drugich udział w Szkole Modlitwy Karmelitańskiej. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987.

Pustelnia karmelitańska

Sam Jezus, pomimo swojej Boskiej natury, często udawał się w miejsca odosobnienia, spędzając czas z Ojcem. Także w każdym z nas jest potrzeba wyciszenia się. Zwłaszcza przed istotnymi wydarzeniami, decyzjami, aby poukładać to, co wydaje się niepoukładane, wsłuchać się w siebie, pozwolić porwać się Panu Bogu. Pozwólmy Panu aby nas wyprowadzał na pustynię, by mógł przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Na takiej właśnie pustyni, w ciszy adoracji, łatwiej rozeznać i doświadczyć działania Ducha Świętego.

Żyjemy zagłuszani wrzaskiem współczesności, zmęczeni pustymi słowami i tempem wydarzeń. Pustelnia karmelitańska jest przeżywana z dala od zgiełku, codziennych spraw, dając okazję do osobistej pogłębionej medytacji. W jej trakcie istnieje możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z duszpasterzem. W zależności od ilości uczestników staramy się zapewnić całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Pielęgnując postawę milczenia, skupienia i samotności otwieramy się na to, co chce nam powiedzieć Pan Bóg. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987. (Uwaga: rezerwacja miejsca na Pustelnię karmelitańską wymaga uiszczeniem zadatku.)

 

 

Terminy

w roku 2023

 • 13-15 stycznia
 • 31 marca – 2 kwietnia
 • 2-4 czerwca
 • 15-17 września
 • 13-15 października
 • 15-17 grudnia

Terminy

w roku 2024

 • 12-14 stycznia
 • 15-17 marca
 • 7-9 czerwca
 • 20-22 września
 • 18-20 października
 • 13-15 grudnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Jak się dobrze modlić? Jak radzić sobie z trudnościami na modlitwie? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia w trakcie modlitwy? Dlaczego nie czujemy obecności Boga i jak sobie z tym radzić? Na te i wiele innych pytań odpowiada Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej.

Szkoła to cykl 4 etapów. W ciągu danego roku formacji uczestnicy pielęgnują osobistą modlitwę wewnętrzną, czytają sugerowane lektury karmelitańskie i odbywają pięciodniowe etapowe rekolekcje w milczeniu. Chcąc brać udział w kolejnym etapie, konieczne jest uczestnictwo w etapach go poprzedzających. Każdy rok formacji pogłębia rozumienie i daje silniejsze zakorzenienie w tradycji Karmelu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987. (Uwaga: rezerwacja miejsca na Szkołę Modlitwy Karmelitańskiej wymaga uiszczeniem zadatku.)

 

Terminy

w roku 2023

 • 14-18 czerwca
 • 23-27 sierpnia
 • 8-12 listopada

Terminy

w roku 2024

 • 12-16 czerwca
 • 21-25 sierpnia
 • 6-10 listopada

Rekolekcje kapłańskie

Tematy poruszane w trakcie trwania tych czterodniowych rekolekcji dla duchowieństwa są inspirowane duchowością karmelitańską. Odbywają się one w sprzyjającym klimacie skupienia i milczenia. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach. Podczas tych rekolekcji kapłanom zapewniamy pokoje jednoosobowe. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987. (Uwaga: rezerwacja miejsca na rekolekcje kapłańskie wymaga uiszczeniem zadatku.)

 

Terminy

w roku 2023

 • 27-30 listopada

Terminy

w roku 2024

 • 25-28 listopada

Rekolekcje dla osób konsekrowanych

Zapraszamy osoby konsekrowane na indywidualny czas rekolekcyjny do naszego Domu Rekolekcyjnego. Przestrzeń karmelitańska gwarantuje klimat skupienia, ciszy i milczenia. Każdego dnia rekolekcji istnieje możliwość rozmowy z Ojcem posługującym w naszym domu. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach. Zapewniamy pokoje jednoosobowe. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987.

 

Terminy

w roku 2023

 • 17-19 listopada

Terminy

w roku 2024

 • 18-21 listopada

 

Program rekolekcji w 2023 r.

 

13-15 stycznia
Życie wiarą w Karmelu: czytać Serce i Sercem Jezusa
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Weekend pustelniczy, przeżywany w ciszy i adoracji Najświętszego Sakramentu, jest okazją do przeżycia terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie jego trwania oferujemy możliwość skorzystania ze spowiedzi, rozmowy duszpasterskiej, modlitwy Liturgią Godzin oraz wysłuchania konferencji.

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD


31 marca – 2 kwietnia
Rekolekcje paschalne ze św. Szarbelem
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi o. Mariusz Wójtowicz OCD


2-4 czerwca
Siła naszej nadziei
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


14-18 czerwca
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest tajemnica modlitwy? Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD 


14-18 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest modlitwa bez słów, modlitwa wnętrza, medytacja? Jak  w niej się rozgościć i o nią zawalczyć. Co wspiera naszą modlitwę? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym i innym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej.

Prowadzi o. Jakub Przybylski OCD 


14-18 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Pan Bóg wyprowadza na  pustynie, uczy milczenia i samotności, podtrzymuje znużonych różnymi łaskami, by wytrwała na modlitwie. Co czynić w tym czasie, by nie zatrzymać się w drodze? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć prowadzący te rekolekcje.

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


14-18 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Jak dotrzeć do bram modlitwy kontemplatywnej? Jak Boga uczynić gospodarzem naszej modlitwy? Jak pozwolić Bogu oczyszczać nasze spojrzenie wiary i miłość, by mieć dostęp do Bożych tajemnic. Co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji.

Prowadzi o. Paweł Wojnowski OCD


23-27 sierpnia
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD 


23-27 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Marcin Wojnicki OCD 


23-27 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


23-27 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD


15-17 września
Życie w Duchu i radości. Listy św. Pawła do Rzymian i Filipian
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi dr Danuta Piekarz, towarzyszy o. Krzysztof Żywczyński OCD


13-15 października 
„Wychodzi tu bowiem dusza, by dokonać tak heroicznego i tak niezwykłego dzieła, jakim jest zjednoczenie jej z Boskim Oblubieńcem” (św. Jan od Krzyża). Rekolekcje o najgłębszym celu ludzkich pragnień – zjednoczeniu z Panem Bogiem
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


8-12 listopada 
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Dušan Hricko OCD


8-12 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Marcin Wojnicki OCD 


8-12 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


8-12 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Paweł Hańczak OCD


27-30 listopada
„Sakrament siły przebicia” – nadzieja czerpana z Eucharystii 
Rekolekcje kapłańskie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


15-17 grudnia
Pełnia modlitwy: modlitwa Ojcze nasz
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi o. Tomasz Gajewski OCD


 

Program rekolekcji w 2024 r.

8-12 stycznia

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


26 luty – 1 marca

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


3-7 czerwca

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


10-14 czerwca

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I i II.

Prowadzi o. (stopień I)

Prowadzi o. Jakub Przybylski OCD (stopień II)


21-25 sierpnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I, II, III i VI.

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD (stopień I)

Prowadzi  (stopień II)

Prowadzi o. Marcin Wojnicki OCD (stopień III)

Prowadzi o.  (stopień IV)


22-27 września

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


18-22 października 

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


20-24 listopada 

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I i II.

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD (stopień I)

Prowadzi o. Marcin Wojnicki OCD (stopień II)


25-28 listopada

Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. Sławomir Chudzik OCD


9-13 grudnia

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


Formularz zgłoszeniowy

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

9 + 4 =

PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA NIE ODŚWIEŻAJ STRONY I POCZEKAJ NA PODZIĘKOWANIE. GDYBY SIĘ NIE POJAWIŁO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 600 926 987