Rekolekcje

Potrzeba rozwoju wewnętrznego, zrozumienia wielu nurtujących zagadnień, stawianie czoła codziennym trudnościom to zagadnienia absorbujące czas i myśli. Poszukującym pogłębienia i odnowy wiary, odszukania zagubionej drogi lub duchowego umocnienia się na niej, niezawodną pomocą służą rekolekcje. Choć cel jest jeden, to sposoby różne. Dla jednych taką swoistą nawigacją może być szczególny czas pustelniczy, a dla drugich udział w Szkole Modlitwy Karmelitańskiej. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987.

Pustelnia karmelitańska

Sam Jezus, pomimo swojej Boskiej natury, często udawał się w miejsca odosobnienia, spędzając czas z Ojcem. Także w każdym z nas jest potrzeba wyciszenia się. Zwłaszcza przed istotnymi wydarzeniami, decyzjami, aby poukładać to, co wydaje się niepoukładane, wsłuchać się w siebie, pozwolić porwać się Panu Bogu. Pozwólmy Panu aby nas wyprowadzał na pustynię, by mógł przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Na takiej właśnie pustyni, w ciszy adoracji, łatwiej rozeznać i doświadczyć działania Ducha Świętego.

Żyjemy zagłuszani wrzaskiem współczesności, zmęczeni pustymi słowami i tempem wydarzeń. Pustelnia karmelitańska jest przeżywana z dala od zgiełku, codziennych spraw, dając okazję do osobistej pogłębionej medytacji. W jej trakcie istnieje możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z duszpasterzem. W zależności od ilości uczestników staramy się zapewnić całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Pielęgnując postawę milczenia, skupienia i samotności otwieramy się na to, co chce nam powiedzieć Pan Bóg. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987. (Uwaga: rezerwacja miejsca na Pustelnię karmelitańską wymaga uiszczeniem zadatku.)

Schemat przebiegu Pustelni karmelitańskiej

 

 

Terminy

w roku 2024

 • 8 – 12 stycznia
 • 26 luty – 1 marca
 • 15-19 marca (termin z weekendem)
 • 23 – 27 września
 • 18 – 22 października (termin z weekendem)
 • 9 – 13 grudnia

Terminy

w roku 2025

 • 13 – 17 stycznia
 • 24 – 28 luty
 • 21-25 marca (termin z weekendem)
 • 22 – 26 września
 • 17 – 21 października (termin z weekendem)
 • 8 – 12 grudnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Jak się dobrze modlić? Jak radzić sobie z trudnościami na modlitwie? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia w trakcie modlitwy? Dlaczego nie czujemy obecności Boga i jak sobie z tym radzić? Na te i wiele innych pytań odpowiada Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej.

Szkoła to cykl 4 etapów. W ciągu danego roku formacji uczestnicy pielęgnują osobistą modlitwę wewnętrzną, czytają sugerowane lektury karmelitańskie i odbywają pięciodniowe etapowe rekolekcje w milczeniu. Chcąc brać udział w kolejnym etapie, konieczne jest uczestnictwo w etapach go poprzedzających. Każdy rok formacji pogłębia rozumienie i daje silniejsze zakorzenienie w tradycji Karmelu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987. (Uwaga: rezerwacja miejsca na Szkołę Modlitwy Karmelitańskiej wymaga uiszczeniem zadatku.)

 

Terminy

w roku 2024

 • 10 – 14 czerwca (stopień I i II)
 • 21 – 25 sierpnia (stopień I, II, III, IV)
 • 20 – 24 listopada (stopień I i II)

Terminy

w roku 2024

 • 9 – 13 czerwca (stopień I i II)
 • 20 – 24 sierpnia (stopień I, II, III, IV)
 • 19 – 23 listopada (stopień I i II)

Rekolekcje kapłańskie

Tematy poruszane w trakcie trwania tych czterodniowych rekolekcji dla duchowieństwa są inspirowane duchowością karmelitańską. Odbywają się one w sprzyjającym klimacie skupienia i milczenia. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach. Podczas tych rekolekcji kapłanom zapewniamy pokoje jednoosobowe. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987. (Uwaga: rezerwacja miejsca na rekolekcje kapłańskie wymaga uiszczeniem zadatku.)

 

Terminy

w roku 2024

 • 25-28 listopada

Terminy

w roku 2025

 • 24-27 listopada

Rekolekcje dla osób konsekrowanych

Zapraszamy osoby konsekrowane na indywidualny czas rekolekcyjny do naszego Domu Rekolekcyjnego. Przestrzeń karmelitańska gwarantuje klimat skupienia, ciszy i milczenia. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach. Zapewniamy pokoje jednoosobowe. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 926 987.

Program rekolekcji w 2024 r.

8-12 stycznia

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


26 luty – 1 marca

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


15-19 marca (termin z weekendem)

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


10-14 czerwca

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I i II.

Prowadzi o. Peter Beňo OCD (stopień I)

Prowadzi o. Jakub Przybylski OCD (stopień II)


21-25 sierpnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I, II, III i VI.

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD (stopień I)

Prowadzi o. Sylwester Rzepecki OCD (stopień II)

Prowadzi o. Marcin Wojnicki OCD (stopień III)

Prowadzi o. Paweł Wojnowski OCD  (stopień IV)


23-27 września

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


18-22 października (termin z weekendem)

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


20-24 listopada 

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I i II.

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD (stopień I)

Prowadzi o. Marcin Wojnicki OCD (stopień II)


25-28 listopada

Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. Sławomir Chudzik OCD


9-13 grudnia

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


 

Program rekolekcji w 2025 r.

13-17 stycznia

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


24-28 luty

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


21-25 marca (termin z weekendem)

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


9-13 czerwca

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I i II.

Prowadzi o.  OCD (stopień I)

Prowadzi o.  OCD (stopień II)


20-24 sierpnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I, II, III i VI.

Prowadzi o.  OCD (stopień I)

Prowadzi o.  OCD (stopień II)

Prowadzi o.  OCD (stopień III)

Prowadzi o. OCD  (stopień IV)


22-26 września

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


17-21 października (termin z weekendem)

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


19-23 listopada 

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej
Modlitwa – jak odkryć tę szczególną rzeczywistość spotkania z Bogiem. Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Stopień I i II.

Prowadzi o.  OCD (stopień I)

Prowadzi o.  OCD (stopień II)


24-27 listopada

Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o.  OCD


8-12 grudnia

Pustelnia karmelitańska

Pustelnia karmelitańska, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


Formularz zgłoszeniowy

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

13 + 15 =

PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA NIE ODŚWIEŻAJ STRONY I POCZEKAJ NA PODZIĘKOWANIE. GDYBY SIĘ NIE POJAWIŁO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 600 926 987