Rekolekcje

Potrzeba rozwoju wewnętrznego, zrozumienia wielu nurtujących zagadnień, stawianie czoła codziennym trudnościom to zagadnienia absorbujące czas i myśli. Poszukującym pogłębienia i odnowy wiary, odszukania zagubionej drogi lub duchowego umocnienia się na niej, niezawodną pomocą służą rekolekcje. Choć cel jest jeden, to sposoby różne. Dla jednych taką swoistą nawigacją może być udział w Karmelitańskich Weekendach Pustelniczych, a dla drugich w Szkole Modlitwy Karmelitańskiej.

Karmelitańskie Weekendy Pustelnicze

Sam Jezus, pomimo swojej Boskiej natury, często udawał się w miejsca odosobnienia, spędzając czas z Ojcem. Także w każdym z nas jest potrzeba wyciszenia się. Zwłaszcza przed istotnymi wydarzeniami, decyzjami, aby poukładać to, co wydaje się niepoukładane, wsłuchać się w siebie, pozwolić porwać się Panu Bogu. Pozwólmy Panu aby nas wyprowadzał na pustynię, by mógł przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Na takiej właśnie pustyni, w ciszy adoracji, łatwiej rozeznać i doświadczyć działania Ducha Świętego.

Żyjemy zagłuszani wrzaskiem współczesności, zmęczeni pustymi słowami i tempem wydarzeń. Karmelitański Weekend pustelniczy jest przeżywany z dala od zgiełku, codziennych spraw, dając okazję do osobistej pogłębionej medytacji. W jego trakcie istnieje możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z duszpasterzem. W zależności od ilości uczestników weekendu staramy się zapewnić całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Pielęgnując postawę milczenia, skupienia i samotności otwieramy się na to, co chce nam powiedzieć Pan Bóg.

 

 

Terminy

w roku 2023

 • 13-15 stycznia
 • 31 marca – 2 kwietnia
 • 2-4 czerwca
 • 15-17 września
 • 13-15 października
 • 15-17 grudnia

Terminy

w roku 2024

 • 12-14 stycznia
 • 15-17 marca
 • 7-9 czerwca
 • 20-22 września
 • 18-20 października
 • 13-15 grudnia

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Jak się dobrze modlić? Jak radzić sobie z trudnościami na modlitwie? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia w trakcie modlitwy? Dlaczego nie czujemy obecności Boga i jak sobie z tym radzić? Na te i wiele innych pytań odpowiada Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej.

Szkoła to cykl 4 etapów. W ciągu danego roku formacji uczestnicy pielęgnują osobistą modlitwę wewnętrzną, czytają sugerowane lektury karmelitańskie i odbywają pięciodniowe etapowe rekolekcje w milczeniu. Chcąc brać udział w kolejnym etapie, konieczne jest uczestnictwo w etapach go poprzedzających. Każdy rok formacji pogłębia rozumienie i daje silniejsze zakorzenienie w tradycji Karmelu.

 

Terminy

w roku 2023

 • 14-18 czerwca
 • 23-27 sierpnia
 • 8-12 listopada

Terminy

w roku 2024

 • 12-16 czerwca
 • 21-25 sierpnia
 • 6-10 listopada

Rekolekcje kapłańskie

Tematy poruszane w trakcie trwania tych czterodniowych rekolekcji dla duchowieństwa są inspirowane duchowością karmelitańską. Odbywają się one w sprzyjającym klimacie skupienia i milczenia. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach.

Podczas tych rekolekcji kapłanom zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2023

 • 27-30 listopada

Terminy

w roku 2024

 • 25-28 listopada

Rekolekcje dla osób konsekrowanych

Tematyka rekolekcji dla osób konsekrowanych dotyka piękna życia oddanego w pełni Bogu na które chcemy spojrzeć z perspektywy duchowości karmelitańskiej. Rekolekcje odbywają się one klimacie skupienia i milczenia. Zainteresowanym wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w rekolekcjach.

Osobom uczestniczącym zapewniamy pokoje jednoosobowe.

 

Terminy

w roku 2023

 • 17-19 listopada

Terminy

w roku 2024

 • 18-21 listopada

 

Program rekolekcji w 2023 r.

 

13-15 stycznia
Życie wiarą w Karmelu: czytać Serce i Sercem Jezusa
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Weekend pustelniczy, przeżywany w ciszy i adoracji Najświętszego Sakramentu, jest okazją do przeżycia terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie jego trwania oferujemy możliwość skorzystania ze spowiedzi, rozmowy duszpasterskiej, modlitwy Liturgią Godzin oraz wysłuchania konferencji.

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD


31 marca – 2 kwietnia
Rekolekcje paschalne ze św. Szarbelem
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi o. Mariusz Wójtowicz OCD


2-4 czerwca
Siła naszej nadziei
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


14-18 czerwca
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest tajemnica modlitwy? Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD 


14-18 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest modlitwa bez słów, modlitwa wnętrza, medytacja? Jak  w niej się rozgościć i o nią zawalczyć. Co wspiera naszą modlitwę? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym i innym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej.

Prowadzi o. Jakub Przybylski OCD 


14-18 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Pan Bóg wyprowadza na  pustynie, uczy milczenia i samotności, podtrzymuje znużonych różnymi łaskami, by wytrwała na modlitwie. Co czynić w tym czasie, by nie zatrzymać się w drodze? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć prowadzący te rekolekcje.

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


14-18 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Jak dotrzeć do bram modlitwy kontemplatywnej? Jak Boga uczynić gospodarzem naszej modlitwy? Jak pozwolić Bogu oczyszczać nasze spojrzenie wiary i miłość, by mieć dostęp do Bożych tajemnic. Co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji.

Prowadzi o. Paweł Wojnowski OCD


23-27 sierpnia
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Marcin Fizia OCD 


23-27 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Marcin Wojnicki OCD 


23-27 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


23-27 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Rafał Prusko OCD


15-17 września
Życie w Duchu i radości. Listy św. Pawła do Rzymian i Filipian
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi dr Danuta Piekarz, towarzyszy o. Krzysztof Żywczyński OCD


13-15 października 
„Wychodzi tu bowiem dusza, by dokonać tak heroicznego i tak niezwykłego dzieła, jakim jest zjednoczenie jej z Boskim Oblubieńcem” (św. Jan od Krzyża). Rekolekcje o najgłębszym celu ludzkich pragnień – zjednoczeniu z Panem Bogiem
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD


8-12 listopada 
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Dušan Hricko OCD


8-12 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Marcin Wojnicki OCD 


8-12 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Łukasz Piskulak OCD


8-12 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 14-18 czerwca

Prowadzi o. Paweł Hańczak OCD


20-23 listopada
Wierni w miłowaniu
Rekolekcje dla osób konsekrowanych

Prowadzi o. Piotr Zerzucha OCD


27-30 listopada
„Sakrament siły przebicia” – nadzieja czerpana z Eucharystii 
Rekolekcje kapłańskie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Prowadzi o. Marian Zawada OCD


15-17 grudnia
Pełnia modlitwy: modlitwa Ojcze nasz
Karmelitański Weekend Pustelniczy

Patrz opis w terminie 13-15 stycznia

Prowadzi o. Tomasz Gajewski OCD


 

Program rekolekcji w 2024 r.

 

12-14 stycznia

Karmelitański Weekend Pustelniczy

Weekend pustelniczy, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


1 marca – 3 marca

Karmelitański Weekend Pustelniczy

Weekend pustelniczy, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


7-9 czerwca

Karmelitański Weekend Pustelniczy

Weekend pustelniczy, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.

 


12-16 czerwca
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest tajemnica modlitwy? Jakie jest jej bogactwo i jak ją pogłębić? Jak zamienić obowiązek modlitwy na szczególne, miłosne spotkanie. To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnych rozmów z ojcami posługującymi pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

Prowadzi o. 


12-16 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Czym jest modlitwa bez słów, modlitwa wnętrza, medytacja? Jak  w niej się rozgościć i o nią zawalczyć. Co wspiera naszą modlitwę? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym i innym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej.

Prowadzi o. 


12-16 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Pan Bóg wyprowadza na  pustynie, uczy milczenia i samotności, podtrzymuje znużonych różnymi łaskami, by wytrwała na modlitwie. Co czynić w tym czasie, by nie zatrzymać się w drodze? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć prowadzący te rekolekcje.

Prowadzi o. 


12-16 czerwca
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Jak dotrzeć do bram modlitwy kontemplatywnej? Jak Boga uczynić gospodarzem naszej modlitwy? Jak pozwolić Bogu oczyszczać nasze spojrzenie wiary i miłość, by mieć dostęp do Bożych tajemnic. Co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji.

Prowadzi o. 


21-25 sierpnia
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 12-16 czerwca

Prowadzi o. 


21-25 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 12-16 czerwca

Prowadzi o. 


21-25 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 12-16 czerwca

Prowadzi o.


21-25 sierpnia
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 12-16 czerwca

Prowadzi o. 


20-22 września

Karmelitański Weekend Pustelniczy

Weekend pustelniczy, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


18-20 października 

Karmelitański Weekend Pustelniczy

Weekend pustelniczy, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


6-10 listopada 
Zaproszenie do modlitwy
I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 12-16 czerwca

Prowadzi o. 


6-10 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 12-16 czerwca

Prowadzi o. 


6-10 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 12-16 czerwca

Prowadzi o. 


6-10 listopada 
Pogłębienie przyjaźni
IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej
Patrz opis w terminie 12-16 czerwca

Prowadzi o. 


18-21 listopada

Rekolekcje dla osób konsekrowanych

Prowadzi o. 


25-28 listopada

Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. 


15-17 grudnia

Karmelitański Weekend Pustelniczy

Weekend pustelniczy, to czas indywidualnego spotkania z Bogiem przeżywany w ciszy terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie trwania oferujemy możliwość skorzystania z sakramentu  spowiedzi oraz codziennej rozmowy duszpasterskiej.


 

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

Proszę o miejsce w pokoju

15 + 13 =

PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA NIE ODŚWIEŻAJ STRONY I POCZEKAJ NA PODZIĘKOWANIE. GDYBY SIĘ NIE POJAWIŁO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 600 926 987