Jak dziś żyć duchowością pustyni

24 czerwca&6b34p;2020

Wezwanie na pustynię nie pochodzi z osobistego upodobania, lecz jest darem Ducha Świętego. Tak jak w przypadku Chrystusa, prowadzi On niektóre osoby do wyboru samotności, aby tam – w walce przeciw pokusom – nauczyły się opowiadać po stronie Boga, doświadczając tej samej próby, jakiej był poddany ich Starszy Brat. Na pustyni odkrywają potrzebę prostoty i pokory, aby móc oprzeć się kuszeniu i dokonać wyboru Miłości. Wtedy rozpala się w nich błogosławione pragnienie bycia strawionym, by stać się płodnością w sercu Kościoła w monotonii samotności i w czuwaniu na modlitwie zjednoczenia. Piękno Karmelu zostanie dane duszy podobnej do pustyni” (św. Grzegorz z Nyssy).

Rekolekcje „Módl się, by twa samotność pomogła znaleźć ci to, dla czego warto żyć i umierać” [Dag Hammarskjöld]. Jak dziś żyć duchowością pustyni” zostaną wygłoszone przez o.Rafała Prusko OCD i odbędą się w dniach 1-5 lipca 2020 roku w naszym Domu Rekolekcyjnym w Wadowicach. Poprzez te rekolekcje w ciszy chcemy za łaską TRÓJJEDYNEGO wejść w duchową atmosferę wielkiej prawdy o pięknie i potędze pustyni, która ma moc wprowadzenia nas w prostotę i pokorę.

ZAPISY:

  • przez formularz
  • mailowo na adres: recepcja@domrekolekcyjny.pl

Koszt to 350 zł za cały pobyt w pokoju 1-osobowym. Rekolekcje te są przeznaczone dla osób pełnoletnich.

Serdecznie zapraszamy!


image by stux from Pixabay