Pokorny Bóg – Objawienie i Chrzest Pański

6 stycznia&1b11p;2018

Dwa wydarzenia z życia Jezusa – Objawienie i Chrzest w Jordanie – ukazują szczególną obecność Boga wśród nas. Pierwsze z nich miało miejsce w Betlejem niedługo po narodzinach Chrystusa. Święty Łukasz w swojej ewangelii wspomina o pasterzach, a więc ludziach prostych i ubogich. Natomiast św. Mateusz wspomina oddanie pokłonu przez Mędrców, które obchodzimy tak uroczyście. Wiemy, że przybyli z dalekiego Wschodu poszukując władcy, którego narodzinom towarzyszyło wiele znaków i proroctw. Mędrcy, ludzie wykształceni, cieszący się wielkim autorytetem udali się w podróż, która odmieniła ich postrzeganie świata. Mimo, że zobaczyli tak kruchą Istotę i to w takim miejscu, potrafili dostrzec Boga w słabości i uniżeniu. Odnajdując Dziecię, oddali Mu pokłon – hołd połączony z ofiarowaniem darów stosownych władcy.

Gdybyśmy chcieli próbować porównać swoje życie do ich życia, to możemy dojść do wniosku, że i my podobnie poszukujemy Boga. Niekiedy nieświadomie poszukujemy rady czy pomocy u osób, które niekoniecznie pragną dla nas dobra. Przeciwnie, widzą szansę na wykorzystanie sytuacji w celu osiągnięcia osobistych, jak największych korzyści. Czasem gubimy się i jesteśmy niejednokrotnie zwodzeni lub oszukiwani, tak jak Mędrcy przez Heroda. Jednak Bóg stoi zawsze po naszej stronie i nie dopuszcza, by naszemu sercu stało się coś złego. Często z ludzkich knowań wyprowadza większe dobre.

Św. Jan Chrzciciel chrzcił zarówno pogan, jak i Żydów. Stąd spore wzburzenie wśród faryzeuszy, gdyż poczuli się oni niejako zrównani z niewierzącymi. Nie chcieli się na to godzić, nie mieli ochoty na uniżanie się, pozostali zamknięci w poczuciu wyższości. Chrzest Jezusa ukazuje nam jedyną bezpieczną drogę dla chrześcijanina – drogę pokory. Chrzest jest wejściem Chrystusa w nasze życie, rozpoczęciem nowego życia. Żeby było to możliwe, konieczne jest umniejszenie siebie, zrobienie Panu miejsca. To pomaga spojrzeć przez inny pryzmat na to, co nas otacza i co nas czeka. Jezus przez chrzest pokazał światu, że Syn Boży pomimo swojej wielkości bez zawahania zrobi wszystko, żeby doprowadzić nas do Siebie. Swoim przykładem przez udowadnia, na czym polega prawdziwa Wielkość.

Objawienie to wydarzenie, w którym ludzie przyszli do Boga prowadzeni znakami dawanymi przez Niego. Natomiast podczas chrztu to sam Bóg uniża się i pokazuje, że kocha nas tak bardzo, aby bez wahania i wytrwale uczynić wszystko, byle tylko nas ratować przed złem. Zarówno pierwsza, jak i druga sytuacja obrazuje całkowite oddanie Boga jednemu celowi. Jezus przychodząc na ten świat, chce nam pokazać, że jest Bogiem z nami oraz że droga cichej służby, pokornego i wytrwałego kroczenia w kierunku nieba jest możliwa. Pomimo wielu naszych ułomności i słabości zaprasza nas do podążania Jego śladem. Drogą, którą jest On sam.