Nawrócenie św. Pawła

25 stycznia&1b49p;2018

Pan Bóg chce naszej bliskości na każdym etapie naszego życia. Bez względu na wykształcenie, status społeczny czy inne czynniki klasyfikujące nas w społeczeństwie. Tak samo jak Jezus powoływał apostołów, tak samo zwraca się do nas, bardzo osobiście, podczas naszych codziennych obowiązków i zajęć. Czasami wzywa nas do mocnej zmiany, do działania na zupełnie innym polu, do gruntownego przekwalifikowania się. Oczywiście w takiej sytuacji pojawiająca się chwila zawahania nikogo nie dziwi.

Niekiedy zadanie, przed jakim przychodzi nam stawać, może być bardzo wymagające czy wręcz nieprzyjemne dla innych. Czasem to, czego od nas będzie oczekiwał Pan może powodować wiele trudu czy nawet bólu, ale prowadzących ostatecznie do dobrego. Nikt z nas nie chce fundować sobie ani nikomu innemu negatywnych doznań, jeśli nie jest to niezbędne. Rodzic upominający dorosłe już dziecko z całą pewnością przeżywa całą sytuację bardzo intensywnie. Przyjaciele, dbając o wzajemne dobro, pozwalają sobie na surowe słowa upomnienia.

Doskonale rozumiał to święty Paweł, którego święto nawrócenia dziś obchodzimy. Powodowany troską o zakładane wspólnoty nierzadko musiał upominać, prostować czy czasem nawet karać. Nie robił tego jednak nigdy kierując się emocjami czy własną ambicją, ale zawsze dobrem konkretnego Kościoła. Paweł był człowiekiem sprawiedliwym w biblijnym rozumieniu tego słowa, a więc miał wrażliwe, dobre, szlachetne i współczujące serce. Umiał zwrócić uwagę, ale potrafił też okazać czułą troskę wspólnotom mniej zamożnym, niewolnikowi Onezymowi czy wstawiać się za sierotami i wdowami.

Święty Paweł, Apostoł Narodów, który przez swoje podróże misyjne przemierzył kawał świata, pokazuje, że dla Boga liczy się zawsze konkretny człowiek. Ludzkość nigdy dla Niego nie będzie jakąś anonimową masą. Każdy z nas jest dla Boga cenny. Bez względu na to czy jesteśmy młodzi, radośni i pełni energii, czy może już zaawansowani wiekiem z bagażem różnych doświadczeń, każdy z nas jest Panu potrzebny. Każdy może być Bogu pomocny w zbawianiu świata. Niech nawrócenie św. Pawła nie tylko wzbudza nasz podziw, ale niech zapali nas do naszego mocnego, głębokiego i osobistego nawrócenia.

Zmiana świata zawsze zaczyna się od zmiany mnie samego!